روزنامک: شهر «سن حوزه ـ کالیفرنیا» 243 ساله شد
4 بهمن 1399 - 23 ژانويه 2021

شهر «سن حوزه ـ کالیفرنیا» 243 ساله شد

29 نوامبر 1777 شهر سن حوزه در کالیفرنیا توسط پوئبلو گوادالوپ اسپانیایی تأسیس شد و در 1850 نام سنت جوزف بر آن نهاده شد. در زمان تأسیس سن حوزه، کالیفرنیا گوشه ای از اسپانیای نو (مکزیک) بود. سن حوزهِ یک میلیون و دویست هزار نفری سومین شهر بزرگ استیت کالیفرنیا است و بزرگترین کانون فنون الکترونیک. این شهر در منطقه خلیج سانفرانسیسکو قرار گرفته است.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved