روزنامک: مسئله خَتنِه دختران!
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

مسئله خَتنِه دختران!

پليس انگلستان در جريان مبارزه با ختنه دختران (Female Circumcision) در آن كشور يازدهم جولاي 2007 براي هركس كه خبر از انجام چنين عملي روي يك دختر بدهد بيست هزار پاوند (معادل چهل هزار دلار) پاداش تعيين كرد. ختنه دختران در انگلستان مربوط به شماری از مهاجران عمدتا آفریقایی آن کشور بود
     ختنه دختران از قديم الايام در بخشي از آفريقا و بعضي از نقاط خاورميانه يك رسم محلي بوده است و ارتباط به اَديان ندارد. اين عمل در سومالي، اريتره و مصر بيش از نقاط ديگر به چشم مي خورد. دختران در سنين زير هشت سالگي تحت اين عمل جراحی خودمانی قرار مي گيرند كه به چند صورت انجام مي شود. این رسم که یک خودخواهی و یا تعصّب به حساب آمده است با هدف قطع و یا به حداقل رسیدن احساس جنسی زنان صورت گرفته است.
     برخي از مهاجران كشورهايي كه اين رسم در آنجا رواج دارد، در كشور ميزبان (وطن تازه) نيز به آن مبادرت مي كنند. در جولای 2007 گفته شده بود كه 74 هزار بانوي ختنه شده در انگلستان زندگي مي كنند. سازمان جهاني مربوط، در سال 1990 عنوان اين عمل را از «ختنه دختران» به عبارت «فيميل جنيتال موتيليشن (Female Genital Mutilation) ـ اختصارا اف. جي. ام
    F.G.M » تغيير داد و خواست كه اين عبارت بكار برده شود تا اين عمل، از خَتنه پسران مجزا باشد که در برخي از اديان از جمله اسلام ختنه پسران يك تكليف شرعي است.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved