روزنامک: دو سال زندان برای دکتر بقایی کرمانی به اتهام متزلزل کردن صمیمیت مردم نسبت به پلیس کشور
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

دو سال زندان برای دکتر بقایی کرمانی به اتهام متزلزل کردن صمیمیت مردم نسبت به پلیس کشور

12 تيرماه 1340 (3 جولای 1961) حُكم محكمه نظامي تهران درباره سیاستمدار؛ دكتر مظفر بقايي كرماني انتشار يافت كه ضمن آن به اتهام متزلزل ساختن صميميت مردم نسبت به پلیس کشور از طريق ايراد نطق عمومي، به دو سال زندان محكوم شده بود اعلام شد.
     يكي از مواردي كه دكتر بقايي دریک نطق عمومی خود به آن اشاره كرده بود شكنجه شدن (سرتراشیدن و کتک زدن) يك روزنامه نگار كرماني (نوشیروان کیهانی زاده، خبرنگار وقت در روزنامه اطلاعات ـ اینک، تاریخ نگار و ناشر مجله روزنامک) به دستور و با حضور سپهبد نصيري رئيس كل وقت شهرباني كشور در آذرماه 1339 (اواخر نوامبر 1960) بود که انعکاس جهانی داشت، روزنامه نگاران کشور را در آستانه اعتصاب قرارداده بود و باعث اعتراض در سطح جهان شده بود که شاه شخصا مداخله کرد و نصیری را برای عذرخواهی به اجتماع روزنامه نگاران در ساختمان موسسه مطبوعاتی اطلاعات فرستاد.
    زیرعکس:
    دکتر مظفر بقایی کرمانی
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved