روزنامک: عقيده يك پارسي درباره ثروت، پس از فوت ثروتمند
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

عقيده يك پارسي درباره ثروت، پس از فوت ثروتمند

سي ام ژوئن 1823 زادروز «دينشاه منكجي Dinshah Manekji» پايه گذار صنايع نساجي هند است. وي كه يك پارسي بود در دوران حكومت قاجارها كه ايران گرفتار فقر و بدبختي بود صندوقي براي كمك به ايرانيان تاسيس كرده بود. دينشاه که در پنجم ماه مي 1901 درگذشت ثروت خود را وقف تاسيس يك دانشگاه براي زنان، انستيتوي تكنولوژي بمبئي ، بيمارستان، درمانگاه براي حيوانات و ... كرد كه باقي مانده اند و انستيتوي تكنولوژي بمبئي (مومباي) شهرت جهاني دارد.
     دينشاه كه پدر بزرگ زوجهِ محمدعلي جناح موسس پاكستان است اين عقيده خود را در جهان ترويج داد كه يك ثروتمند بايد ثروت خود را پس از مرگ وقف خدمات عمومي كند و انتقال همه اين ثروت به فرزندان نوعي محروم كردن جامعه است. فرد متعلق به جامعه خويش است و هرچه را كه دارد از جامعه به دست آورده و بايد بخشي از آن را صرف پيشبرد جامعه كند. پسر دينشاه به رغم مخالفت لندن كه حاكم بر هندوستان بود در سال 1932 (1311هجري خورشيدي) به ايران آمد و به دولت وقت پيشنهادهاي متعدد براي صنعتي كردن ايران توسط پارسيان هند داد ولي تلاش او به جايي نرسيد! كه به صورت يك معمّا در تاريخ معاصر ايران باقي مانده است. اگر آن پيشنهادها پذيرفته شده بود ايران از دهها سال پيش از نظر صنعت و تكنولوژي در همان مقامي بود كه هند قرار دارد زيرا كه «پارسيان» هند را صنعتي كرده اند.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved