روزنامک: ستايش «ويكو» از كردار و گفتار ايرانيان عهد باستان - نسبت مستقیم میزان ناامنی، جنایت و فساد در هرجامعه با ضعف اخلاقیات در آن جامعه
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

ستايش «ويكو» از كردار و گفتار ايرانيان عهد باستان - نسبت مستقیم میزان ناامنی، جنایت و فساد در هرجامعه با ضعف اخلاقیات در آن جامعه

23 ژوئن (دوم تیرماه) زادروز فيلسوف، تاريخدان و سخنران ايتاليايي «جيواني باتيستا ويكو G.B.Vico» است كه در سال 1668 به دنيا آمده بود و 76 سال عمر كرد. وي كه از انديشمندان دوران روشنگري اروپاست ايرانيان عهد باستان را به راستگويي ستوده و آنان را مردمي به دور از ريا و تزوير، و پرهيزگار از تعدّي به حقوق ديگران خوانده و در رساله خود «در اهميت راستي و حقيقت»، اين موارد را ذكر كرده و در فصلي از اين رساله با آوردن مثل هايي از منش ايرانيان باستان ثابت كرده است كه اعتقاد و عادت به راستي و حقيقت باعث سازندگي و خلاقيّت مي شود كه حاصل آن ارتقاء تمدن بشري است.
     «ویکو» نوشته است که مدنيّت رفيع ايرانيان عهد قديم نتيجه عادت وسواسانه آنان به راستگويي و درستكرداري و اندیشه نیک بود.
     «ويكو» آموزش اخلاقيات و مراقبت در رعايت دقيق آنهارا بزرگترين تكليف و رسالت هر حكمران و مديریّت جامعه قرارداده است. وي که در زمينه هاي انساني و انساندوستي و بلاغت فرضيه هاي متعدد دارد می گوید که میزان ناامنی، جنایت و فساد در هرجامعه نسبت مستقیم با ضعف اخلاقیات در آن جامعه دارد لذا مدیران هر جامعه باید به موازات تامین رفاه، به تحکیم و تقویت اخلاقیات بپردازند تا اعضای جامعه از عُمر کوتاه خود لذّت ببرند و تشویش و نگرانی نداشته باشند. یک انسان ـ هرکه باشد اواخر عمر نیاز به رعایت احوال خود دارد و در جامعه ای که مادیگری جای اخلاقیات را گرفته باشد رعایت احوال سالخوردگان، واقعی و صمیمانه نیست و اگر هم سایه ای از آن باشد تصنعی و نمایشی است و عُمق ندارد. توجه به احوال سالخوردگان از خصوصیات جامعه ایرانی است که با وجود تحولات بسیار همچنان باقی مانده است [اظهارات ویکو مربوط به قرون هفدهم و هجدهم است] و سالخوردگی در ایران یعنی به دست آوردن پروانه احترام و ایرانیان در هر مراسمی و سالروزی، نخست به دیدار و دستبوس پیران و سالخوردگان می روند و آنان را با این رسم کهن شاد می کنند.
     با این تعاریف، «ویکو ـ اندیشمند قرون 17 و 18» ایرانیان را مردمانی وارث تمدنی پیشرفته توصیف کرده که نیاکان آنان دارای فرهنگی پیشرفته و غنی بوده اند و برخلاف جوامع انسانی دیگر، کوشش داشتند که فرهنگ خودرا تبلیغ کنند و سعی مورخّان آنان این بود که جنگهای دولتِ شان در طول تاریخ را جنگ دفاعی وانمود کنند و با این کار ضمن تایید وفاداری خود به اخلاقیات، میهندوستی شان را ثابت کرده اند.
     در ژوئن سال 2001 به مناسبت گذشت 333 سال از تولد «ویکو» رسانه ها در گوشه و کنار جهان به تشریح اندیشه ها، نوشته ها و گفته های او پرداخته و روی رعایت اخلاقیات در ایران باستان تمرکز کرده بودند و برخی از آنها به شرخ تبلیغات وسیع پارسیان در گوشه و کنار جهان برای نشان دادن تاریخ و فرهنگ درخشان ایرانی پرداخته و تاکید کرده بودند که این پارسیان بدون چشمداشت و دریافت کمک، داوطلبانه و خودجوش به تبلیغ وطن نیاکان ادامه می دهند.
     می دانیم که تبلیغات میهنی این پارسیان در سه چهار سال اخیر وارد فاز گسترده ای شده و دهها وبلاگ و نشریه آنلاین ازجمله اَمُردادنیوز به زبان انگلیسی وارد کار این تبلیغ داوطلبانه شده و با برگزاری آیین های ایرانی در سراسر جهان به تبلیغ منش ویژه و اخلاقیات هموطنان ادامه می دهند.
    زیرعکس:
    G.B.Vico
    
بازگشت به فهرست مطالب...   




 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 





 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved