روزنامک: هدیه شهردار توکیو که شهر واشنگتن را در بهار هر سال گلباران می کند ـ شهر واشنگتن 230 ساله در یک نگاه
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

هدیه شهردار توکیو که شهر واشنگتن را در بهار هر سال گلباران می کند ـ شهر واشنگتن 230 ساله در یک نگاه

سال1909 شهردار توکیو به شهردار شهر واشینگتن دو هزار نهال گیلاس ژاپنی که در بهار گلهای فراوان و زیبا دارد هدیه کرد. این نهال ها در خیابانها و اطراف ساختمانهای عمومی پایتخت فدرال آمریکا کشت شد و سالهاست که در موسم گل، صدها هزار تَن از نقاط مختلف فدراسیون آمریکا به شهر واشینگتن برای دیدن این گلها و گرفتن عکس می روند.
    16 جولاي 1790 كنگره آمريكا قطعه زمين محدودي ميان دو استیت مريلند و ويرجينيا (و قبلا متعلق به هر دو استيت) را براي ساختن يك پايتخت دائمي (مقر دولت فدرال ـ دولت مرکزي ـ دولت اتحاديه) تعيين، نام آن را «ناحيه كلمبيا District of Columbia = D.C» گذارد (كه جدا از همه استیت های 50 گانه است) و قانون مربوط را تصويب كرد كه پس از ايجاد شهر در آنجا، به اسم واشينگتن نخستين رئيس جمهوري آمريكا ناميده شده است. پس از جنگ داخلي آمريکا (1861 - 1865) دولت فدرال، بخشي از شهر واشينگتن را که در اراضي استيت مشترک المنافع ويرجينيا ساخته شده بود به اين استيت پس داد و به بخش ديگر که ار استيت مريلند گرفته شده بود اکتفا کرد. به اين ترتيب الکساندريا و آرلينگتون از شهر واشنگتن جدا و به صورت دو شهر جداگانه در استيت ويرجينيا قرار گرفته اند.
     در آمريکا؛ استيت هاي 50 گانه استقلال داخلي دارند و داراي مجلس و فرماندار انتخابي و قوانين متفاوت هستند، ماليات جداگانه مي گيرند و State = کشور خوانده مي شوند.
     شهرداران شهرها نيز در حکم رئيس دولت شهر هستند و هر شهر بايد هزينه هاي خود را با دريافت عوارض تامين کند و اين هزينه ها عبارتند از: هزينه مدارس، پليس، تميز کردن شهر، جمع آوري زباله، خيابان کشي، زندان و .... اگر درآمد يک شهر کم شود بايد استقراض کند و اگر موفق به بازپرداخت ديون نشود ورشکستگي اعلام دارد. در هفت ماه اول سال 2012 سه شهر در ايالت کاليفرنيا اعلام ورشکستگي کردند.
    زیرعکس:
    درخت های گیلاس ژاپنی با انبوه گلهای زیبا در یک گوشه از شهر واشینگتن
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved