روزنامک: خطر تورّم پول: روزي که در آلمان بهاي يک قرص نان به 2 هزار مارك رسيده بود! ـ هیتلر زادهِ مسئله تورّم پول و به «بُن بَست» رسیدن ملت آلمان بود
25 فروردين 1399 - 13 آوريل 2020

خطر تورّم پول: روزي که در آلمان بهاي يک قرص نان به 2 هزار مارك رسيده بود! ـ هیتلر زادهِ مسئله تورّم پول و به «بُن بَست» رسیدن ملت آلمان بود

ادامه بحران اقتصادي و توّرم پول در آلمان که از پيامدهاي جنگ جهاني اول بود سبب شده بود که در زمستان (فوریه) 1923 بهاي يك قرص نان در آن کشور به بيش از دو هزار مارك برسد. اين وضعيت، آلماني هاي نگران را وادار به جستجوي فردي كرد كه بتواند مسائل را به صورت ضربتي حل كند. فاتحان جنگ جهانی اول ظرفیت نظامی آلمان را محدود و به حد اقل کاهش داده بودند تا بزرگان کشور و دلسوزان آلمان از یک ژنرال نخواهند که کودتا کند.
     همين خرابي اوضاع اقتصادي كه ناشي از تحميلات پس از جنگ جهاني اول ـ طي قراردادهاي صلح (صلح وِرساي) به ملت آلمان بود هيتلر را به قدرت رساند. به عبارت ديگر؛ آلماني ها هيتلر را فردي که خواهد توانست به مسائل اقتصادي آلمان و درگيري روزمره سياستمداران باهم بر سر قدرت پايان دهد تشخيص داده و در انتخابات به او و حزب او ـ حزب ناسيونال سوسياليست ـ راي دادند. به همین دلیل است که برخی از مورّخان، هیتلر را زادهِ مسئله تورّم پول نوشته اند و اعلام خطر کرده اند که نباید گذاشت یک ملت به «بُن بَست» برسد! و یا چنین احساسی داشته باشد. تورّم پول (چاپ کردن و خرج کردن کاغذ) شکست یک ملت از ناکارآمد بودن مدیران آن ـ بدون جنگ خارجی ـ بشمار آورده شده است. شکست نظامی در جنگ، ظرف چند سال و حتی بدون کمک خارجی جبران پذیر است، ولی حل مسئله توّرم پول (چند برابر شدن حجم پول در جریان) بسیار دشوار و نیاز به تحوّل ازجمله کودتای نظامی و اعلام حالت فوق العاده و تعلیق همه قوانین، ضوابط و مقررات دارد.
     هيتلر دکتر شاخت را مامور حل مسئله تورّم پول کرد که موفق شد. «تاريخ» نشان داده است که ملل در وضعيت بحران، متوسل به نجات دهنده شده اند که به هوش و خَرَد، شجاعت، صداقت و مديريت او اعتماد داشتند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved