روزنامک: 2 هزار و 484 سال از پایتختِ اَبَرقدرت جهان وقت اعلام شدن تخت جمشيد گذشت
30 خرداد 1398 - 20 ژوئن 2019

2 هزار و 484 سال از پایتختِ اَبَرقدرت جهان وقت اعلام شدن تخت جمشيد گذشت

پاسخ به یک پرسش دریافت شده:
    
     محاسبات تقویمی، 16 اپریل سال465 پيش از ميلاد را روز برگزاری مراسم پایتخت شدن تخت جمشید به دست داده است. اردشیر یکم (به نوشته مورّخان یونانی؛ اردشیرِ درازدست از دودمان هخامنشيان) تصمیم گرفته بود كه تخت جمشيد پايتخت اول ايران (شاه نشين) باشد. اردشیر یکم در پاسارگاد برجای پدر ـ خشایارشا ـ نشسته بود که بر سرزمینی از دانوب تا سِند و از سیردریا (مرز شمالی تاجیکستان) تا سودان، مصر و نیمه شرقی ليبي امروز و تمامی سرزمین های جنوب و غرب خلیج فارس و در اروپا در مناطق ساحلی جنوب غربی دریای سیاه و مناطقی در اژه و مدیترانه شرقی حکومت می کرد. با اینکه پاسارگاد پایتخت بود، اردشیر هخامنشی مراسم نوروز سال 465 پيش از ميلاد را در تخت جمشيد برگزار کرده بود، ولی در جریان مراسم نامی از پایتخت شدن آن نبرده بود.
     طرح ساختن تخت جمشيد از داريوش بزرگ است. کار ساختن شهر، كاخ شاه و تالارهاي پذيرايي تخت جمشید 51 سال طول كشيده بود.
     در همان روز [16 اپریل 465 سال پیش از ميلاد] همچنين اعلام شده بود كه «شوش» همچنان پايتخت اداري ايران و محل ادارات دولتي خواهد بود كه در فصل گرما (گرمای خوزستان)، كارمندان ادارات مي توانند به شهر همدان بروند و در آنجا انجام وظيفه كنند. در اعلامیه مربوط آمده بود که ممكن است شاه نيز زمستان را در آنجا (شهر شوش) باشد. به همين سبب مورخان يوناني، ايران دوران هخامنشیان را، كشوري داراي سه پايتخت، نوشته اند.
    ساختمان تخت جمشيد كه توسط اسكندر مقدوني به آتش كشيده شد از نظر وسعت و هنر معماري و فن مهندسي مهمترين عمارت پيش از ميلاد و نماد تمدن بشرِ عهد باستان و نشانه عظمت ايران و ايراني است و هويت ملّي ایرانیان بشمار مي رود. مورخان يونان باستان «تخت جمشید» را در جهان به «پِرسپوليس» معروف ساخته اند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved