روزنامک: رسميت يافتن تاريخ هجري خورشيدي
30 خرداد 1398 - 20 ژوئن 2019

رسميت يافتن تاريخ هجري خورشيدي

پاسخ به پرسش یک مخاطب روزنامک:
    
    از 16 مارس سال 1079 ميلادي به دستور شاه وقت ــ ملكشاه سلجوقي ــ مقرّر شد كه در ايران، تاريخ اسناد به هر دو تقويم هجري قمري و هجري شمسي نوشته شود.
     اين روال از چهار قرن بعد به تدريج فراموش شد كه در دوران دودمان پهلوی ازسرگرفته شده است.
     تقويم هجري شمسي را عُمَر خيّام نيشابوري تنظيم كرده بود.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved