روزنامک: «سوئه تونيوس» بُقراط تاريخنگاري كه تاريخنگاران و روزنامه نگاران جوان بايد به ادامه روش او تعهد بسپارند
28 آذر 1397 - 19 دسامبر 2018

«سوئه تونيوس» بُقراط تاريخنگاري كه تاريخنگاران و روزنامه نگاران جوان بايد به ادامه روش او تعهد بسپارند

17 دسامبر سال 121 ميلادي سوئه تونيوس Suetonius تاريخنگار مشهور روم باستان و مؤلف كتاب 12 جلدي «زندگاني سزارها» اين كتاب خود را به پايان رسانيد و تصميم گرفت كه پس از يك استراحت چند ماهه، به كارخود درباره ساير مقام هاي رومي با استفاده از آرشيو دولتي روم ادامه دهد كه هادريانوس (هادريان) امپراتور وقت چنين اجازه اي را به او نداد، زيرا سوئه تونيوس در كتاب خود مطالبي در باره رفتار خصوصي زن او نوشته بود. سوئه تونيوس قبلا دوست و مشاور هادريانوس بود و هنگامي كه مورد اعتراض وي قرار گرفت گفت كه دوستي جاي خود دارد و حاضر است در راه آن جانش را نثار كند، ولي نمي توانست به «تاريخ» كه انبار بايگاني (گنجينه) حقايق كارهاي انسان ها از هر مرتبه و مقام است خيانت كند كه خيانت به بشريت است و مجازاتي تخفيف ناپذير دارد و اين، مجازاتي است كه وجدان به جسم وارد مي آورد.
     سوئه تونيوس معاصر پلوتارك (نويسنده يوناني و متوفا در سال 125 ميلادي) و تاسيتوس مورخ يک رومي بود. سوئه تونيوس بود که به هادریان توصیه کرد که با ایرانِ اَبَرقدرت در صلح و صفا زندگی کند. او به هادریان گفته بود که اگر تاریخ را بخواند می بیند که ما (روم) در جنگ های با ایران ـ جز یک جنگ ـ بازنده بوده ایم و چرا تجربه شکست را تکرار کنیم و دهها هزار نیروی خودرا به کشتن و یا اسارت ایران بدهیم. ما باید قدرت خودرا درغرب تا آن جزایر (بریتانیا) تحکیم کنیم. این اندرزها سبب شد که هادریان در سال 122میلادی در یک نقطه مرزی با خسرو ـ شاه وقت ایران از دودمان اشکانیان ملاقات و ابراز علاقه و دوستی کند.
     چون تاسيتوس (تاچیتوس مورّخ دیگر و متوّفا در 120 میلادی) تاريخ خود را اختصاص به رويدادهاي سياسي و كارهاي دولتي امپراتوران روم و مذاكرات سناي آن امپراتوري داده بود، سوئه تونيوس عمدتا درباره زندگاني خصوصي و عادات خوب و بد از جمله آزمندي ها، قساوت ها، هرزگيها و ... و وضعيت خانوادگي و رفتار و زندگي داخلي آنان نوشت و تا توانست حقايق و واقعيات را گفت و چيزي را صيقل نزد، رنگ آميزي نكرد و ناگفته نگذارد.
     وي از زير پا گذاردن و نقض حقوق مردم و لَهو و لَعِب و خوشگذراني هاي امپراتوران ـ بعضا فسادآمیزـ نوشت به گونه اي كه در قرن 19 و تا مقطعي از قرن 20 و در موارد معدود تا زمان حاضر، پيش از دادن گواهينامه تحصيلات دانشگاهي در تاريخ و بعدا در روزنامه نگاري به افراد، آنان را متعهد به رعايت اصول و روش حرفه اي «سوئه تونيوس» مي كرده اند كه براي اين فارغ التحصيلان برابر و مثابه با سوگندنامه بُقراط براي فارغ التحصيلان پزشكي بوده است و كساني كه اين تعهد را مي سپردند نبايد زير بار سانسور و از جمله خود ـ سانسوري مي رفتند و هنوز هم چند دانشكده روزنامه نگاري وجود دارد كه فارغ التحصيلان خود را سوگند مي دهند كه در نشريات تحت سانسور كار نكنند.
     در تاليف بزرگ سوئه تونيوس در جلد مربوط به زندگي كراسوس كه در جنگ سال 53 پيش از ميلاد با ايران در منطقه « کارهه ـ حرّان» كشته شد آمده است كه كراسوس مردي آزمند و زر- دوست بود. هنگامي كه سر او را به تيسفون نزد «ارد Orode» شاه وقت ايران بردند، دستور داد مقدار زيادي سكه طلا بياوردند و مقابل سر كراسوس قرار دادند. سپس «اُرُد» خطاب به سر كراسوس گفت: حالا از اين سكه ها هرچه دلت مي خواهد بخور تا سير شوي. ژنرالهاي اسير رومي شاهد اين صحنه بودند. در جنگ با کراسوس، سورِنا فرماندهی ارتش ایران را برعهده داشت. گذاردن نام سورِنا بر نوزادان پسر در ایران باردیگر ازسر گرفته شده است. ارمنیان سورِنا را سورِن مینویسند و تلفظ می کنند. در جنگ با کراسوس، ارمنیان یک تیپ (بریگاد ـ بریگِید) ارتش ایران را تشکیل می دادند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved