روزنامک: استقبال بي نظير از استخوانهاي ناپلئون ـ قدرشناسي مردم از يك فرزند وطن که باعث ايجاد انگيزه خدمت در همگان و ترقي ميهن مي شود
28 آذر 1397 - 19 دسامبر 2018

استقبال بي نظير از استخوانهاي ناپلئون ـ قدرشناسي مردم از يك فرزند وطن که باعث ايجاد انگيزه خدمت در همگان و ترقي ميهن مي شود

15 دسامبر سال 1840، خاكستر بقاياي جسد ناپلئون بناپارت در Les Invalides فرانسه طي مراسم باشكوهي به خاك سپرده شد.
     وي در سال 1815 در واترلو واقع در بلژيك امروز از نيروهاي اتحاديه اي مرکب از چند قدرت اروپايي كه بر ضد او تشكيل شده بود شكست خورده و به جزيره سنت هلن در اقيانوس اطلس تبعيد و در همانجا فوت شده بود.
     پس از گذشت سالها، هنگام انتقال استخوانهاي ناپلئون به فرانسه؛ از اين استخوانها چنان استقبالي شد كه تا آن روز در طول تاريخ سابقه نداشت؛ زيرا كه وي ديگر قدرتي نداشت كه مردم برايش حساب باز كنند. بيش از يكصد هزار فرانسوي استخوانهاي ناپلئون را از ورود به خاک فرانسه تا پاريس در طول دهها كيلومتر مشايعت كرده بودند. اين چنين استقبالي هر فرد و مقام را دلگرم به خدمت به وطن مي كند. قدرشناسي مردم از يك فرزند وطن باعث ايجاد انگيزه خدمت در همگان و ترقي ميهن مي شود.
    Napoleon Bonaparte براي اعتلاي فرانسه بود كه آن همه تلاش كرد. وي نه تنها وطن خودرا به صورت قدرت اول اروپا در آورد بلكه برايش دستگاه قضايي مدرن با قوانيني جامع ـ Napoleonic Code of Laws، يك نظام پيشرفته آموزش و پرورش و يک سيستم بانکداري نوين كه مورد اقتباس ساير كشورها قرار گرفته است به وجود آورد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved