روزنامک: پیامدهای اجتماعی گرانی ها از دیدگاه دکتر اقلیما
7 آذر 1397 - 28 نوامبر 2018

پیامدهای اجتماعی گرانی ها از دیدگاه دکتر اقلیما

روزنامه آرمان امروز چاپ تهران مصاحبه ای با دکتر مصطفی اقلیما داشت که در شماره پنجم آذرماه 1397 این روزنامه درج و تیتر آن با تصویر دکتر اقلیما به صفحه اول برده شده بود. جملات نخست این مصاحبه و کُپی بخشی از صفحه اول این روزنامه در زیر آمده است:
     "تورّم در کشور از آبان ماه سال گذشته [سال 1396 = 2017] تاکنون 35 درصد افزایش پیدا کرده و اغلب کالاهای مورد نیاز مردم تا سه برابر گران‌تر شده است. در شرایط کنونی، گروه کثیری از کارگران در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند و بسیاری از مغازه‌داران با رکود مشتری مواجه هستند. از سوی دیگر بیکاری روز به روز در جامعه در حال افزایش است. وضعیت به شکلی شده که شرکت‌های خصوصی یا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند و یا اینکه مجبور شده‌اند کارکنان خود را اخراج کنند. در نتیجه، گرانی‌ها جامعه را عصبی کرده است. این اتفاق اگر امروز رخ ندهد بدون شک در آینده نزدیک رخ خواهد داد. شرایط اقتصادی مردم تأثیر مستقیمی در تحولات اجتماعی یک جامعه خواهد داشت.".
    
تیتر اظهارات و تصویر دکتر اقلیما در صفحه اول روزنامه آرمان امروز
تیتر اظهارات و تصویر دکتر اقلیما در صفحه اول روزنامه آرمان امروز
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved