روزنامک: واژه فارسی «پهلوان» در اندونزی
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

واژه فارسی «پهلوان» در اندونزی

دهم نوامبر در اندونزی روز «هاری پهلوان» یعنی روز قهرمانان است. پهلوان واژه ای پارسی است که از طریق هند در اندونزی رایج شده است. دهم نوامبر 1945 و سه ماه پس از اینکه میهندوستان اندونزیایی اعلام استقلال کردند، استعمارگران هلندی با کمک نیروهای انگلیسی در جاوه شرقی پیاده شدند تا بساط سابق را پهن کنند که در شهر «سورابایا» با مقاومت قهرمانانه میلیشیای دولت ملی رو به رو، متوقف و به عقب رانده شدند.
     استقلال اندونزی که قبل از جنگ جهانی دوم مستعمره هلند بود هفدهم آگوست 1945 اعلام شده بود. در جریان جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها اندونزی (هندِ هلند) را از دست هلند خارج ساخته بودند که پس از تسلیم شدن ژاپن در نیمه آگوست 1945، ناسیونالیست ها اندونزی اعلام استقلال کرده و برای جلوگیری از بازگشت استعمار به ایجاد میلیشیا دست زده بودند.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved