روزنامک: تولستوي انديشمند و نويسنده روس: فرد وقتي به کمال خواهد رسید که جسما، روحا و اخلاقا سالم باشد و اين سه، عوامل شادي بخش زندگاني هستند
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

تولستوي انديشمند و نويسنده روس: فرد وقتي به کمال خواهد رسید که جسما، روحا و اخلاقا سالم باشد و اين سه، عوامل شادي بخش زندگاني هستند

20 نوامبر سال 1910 «لئو نيکلايوويچ تولستوي Leo Nikolayevich Tolstoy» نويسنده شهير و انديشمند روسيه در 82 سالگي درگذشت. طبق تقويم ميلادي قديم، تاريخ مرگ تولستوي هفتم و يا نهم نوامبر بود. «لئو» نهم سپتامبر 1838 و در تقويم قديم 28 آگوست اين سال در يک خانواده اربابِ ملک در منطقه تولي به دنيا آمده بود و در کودکي مادر و در نوجواني پدر خود را از دست داده بود. وي به دليل مخالف بودن با برنامه هاي تحصيلي با دروس تکراري و بعضا بي ارتباط، دانشگاه را در سال سوم، ناتمام رها کرد. تولستوي همه مراحل زندگي را طي کرد از جمله خدمت نظام وظيفه.
     تولستوي معتقد به «کمالPerfection» بود و مي گفت فرد وقتي به کمال مي رسد که جسما و روحا و اخلاقا سالم باشد. وي اين سه عامل را عوامل شادي بخش زندگاني مي دانست.
     تولستوي مخصوصا بعد از ميانسالي، مخالف بهره برداري انسان از انسان شده بود که در روسيه بيش از نقاط ديگر رواج داشت. دو بار سِرف هاي املاک به ارث مانده از پدر و مادرش را آزاد کرد ولي آنان به دليل ناباوري، آنجا را ترک نکردند. [در روسیه، روستايياني که با مزارع خريد و فروش مي شدند و ضميمه املاک بودند سِرف ناميده مي شدند.].
     وی در زمينه نوشتن داستان عقيده داشت که داستان بايد به گونه اي نوشته شود که خواننده عشق به زندگي پيدا کند و رو به کمال بگذارد و عشق به زندگي يعني عشق به خود و جامعه.
     به باور تولستوي، نويسندگانِ داستان بايد آنچه را که مي نويسند شخصا ديده و تجربه کرده باشند و به عبارت ديگر خود آنان آن را باور داشته باشند. داستان «آنا کارنينا» تجربه عشق خودش به سونيا بود که بعدا باهم ازدواج کردند.
     تولستوي داستانها و نمايشنامه هاي متعدد نوشت از جمله: دوران بچگي، نوجواني، جواني، آناکارنينا، جنگ و صلح، کوپن جعلي، پدر سرگيوس، آقا و نوکر، قزاق ها و ... که برخی از آنها در ایران ترجمه و انتشار یافته و فروش ترجمه فارسی «آنا کارنینا» چشمگیر گزارش شده است.
     نامه هشدار دهنده تولستوی به تزار نيکلاي دوم که در سال 1901 نوشته و ارسال شده و در موزه نگهداري مي شود سند بزرگي است که در آن اوضاع نابسامانِ روس ها منعکس است. تولستوي در اين نامه به تزار هشدار داده بود که اگر آزادي ندهد و دموکراسي برقرار نکند و از شکاف پهناور میان فقير و غني نکاهد و نظام فئودالي را تعديل نکند انقلاب و جنگ داخلي اجتناب ناپذير خواهد بود و روسيه نابود خواهد شد. همين نامه بعدا باعث تعقيب قضايي او شد.
     تولستوي اواخر عُمر از زنش قهر کرد و با قطار از زادگاه خود به صورت فرار خارج شد و در تنهايي درگذشت. وي داراي يازده فرزند بود.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved