روزنامک: سالروز ايجاد شهر قزوين به تصميم شاپور يکم، شاه ساساني ايران
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

سالروز ايجاد شهر قزوين به تصميم شاپور يکم، شاه ساساني ايران

سوم نوامبر سال 245 ميلادي شاپور يكم شاه وقت ايران از دودمان ساساني كه در دوران زمامداري خود ايران را بار دیگر ابرقدرت اول جهان كرده بود دستور بناي شهر قزوين را صادر كرد. كار ايجاد اين شهر سه سال طول كشيد و در اكتبر (در جریان جشن هاي مهرگان) سال 248 ميلادي پايان يافت. نام قزوين از طايفه اي به همين نام گرفته شده و يونانيان و روميان باستان و اينك جهانيان درياي مازندران را به نام اين طايفه درياي «كاسپين» مي خوانند، زيرا كه منطقهِ محل سكونت اين طايفه آريايي تا گيلان و سواحل غربي آن دريا امتداد داشته است.
     شاپور يکم در طول حكومت خود چند شهر تازه ساخت كه نام او با پيشوند و پسوندهايي بر آنها گذارده شد اما دستور داد كه شهر تازه ساز قزوین به نام طايفه اي كه در آن منطقه سكونت داشت «كَسپيَن» ناميده شود كه اين نام به مرور زمان و تهاجمات، به صورت قزوين در آمده است. در كتب قرون وسطي هم درياي مازندران را درياي قزوين نوشته اند. قزوين در سال 644 ميلادي به تصرف عرب مسلمان درآمد و در قرن 16 ميلادي پايتخت ايران شد و شاه طهماسب صفوي عمارات فراوان در آنجا ساخت، تا اين كه شاه عباس در سال 1598 ميلادي پايتخت را از قزوين به اصفهان ـ شهر مركزي ايران منتقل ساخت.
     يكي از علل انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان اين بود كه درآن شهر، سران قزلباش مادر شاه عباس را كشته و جسدش را به بيابان افكنده بودند و اقامت در قزوين باعث مي شد كه هر لحظه قتل فجيع مادر در ذهن او تداعي و وي را متأثر كند.
     قزوين در جريان دو جنگ جهاني اول و دوم به اشغال خارجي درآمد و در سپتامبر 1941 توسط هواپيماهاي شوروي بمباران شد. ژنرال رضاخان پهلوی از همين شهر عزم تسخير تهران و برانداختن دولت وقت را كرد. اين شهر تاريخي اخيرا مركز استاني به همين نام شده است.
شاپور اول كه ايران را باردیگر ابرقدرت اول جهان باستان كرد و شهر قزوين را ساخت. والريانوس امپراتور روم كه در جنگ به اسارت ارتش ايران درآمده بود در برابر او به زانو در آمده و التماس مي كند
شاپور اول كه ايران را باردیگر ابرقدرت اول جهان باستان كرد و شهر قزوين را ساخت. والريانوس امپراتور روم كه در جنگ به اسارت ارتش ايران درآمده بود در برابر او به زانو در آمده و التماس مي كند
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved