روزنامک: روز مِهر از ماه مِهر
25 مهر 1397 - 17 اكتبر 2018

روز مِهر از ماه مِهر

روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز شانزدهم هر ماه روز مِهر بود. بنابراين، روز مِهر در ماه مِهر (شانزدهم این ماه) مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. آيين هاي مِهر (جشن مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملّي ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركَت آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طولاني تر و سرما.
     «مهرگان» آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از چه زمان پذيرايي با «آش رشته» مرسوم گرديده است. همچنين به درستي روشن نيست که از چه زمان "روز مهرگان" را به چهاردهم مهر ماه منتقل کرده اند و چرا؟.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved