روزنامک: روزی که ایروان ـ شهری که هزاران سال در کنار ایران بود مورد تعرض پاسکویچ ـ ژنرال روس قرارگرفت
25 مهر 1397 - 17 اكتبر 2018

روزی که ایروان ـ شهری که هزاران سال در کنار ایران بود مورد تعرض پاسکویچ ـ ژنرال روس قرارگرفت

یکم اکتبر 1827 ایوان پاسکِویچ ـ ژنرال روس، شهر ایروان (یِرِوان Yerevan=Erevan) و اینک شهری میلیون نفری را که بیش از 2 هزار سال وابسته و یا پیوسته به ایران بود مورد تعرّض قرار داد که با دفاع طولانی و سخت نظامیان ایران رو به رو شد. ایروان سال بعد (22 فوریه 1928) طبق سازشنامه ترکمن چای به روسیه واگذار شد و اینک پایتخت جمهوری مستقل ارمنستان است. نبرد اکتبر 1927 روس ها با لشکریان ایران در ایروانِ 2800 ساله، یکی از 44 نبرد سخت و جانبازانه در تاریخ نظامی جهان بشمار رفته است. در این نبرد، نظامیان ایران و چریک های اَرمنی جانانه دفاع و مقاومت کردند و تا آخرین لحظهِ دریافت دستور تَرک مقاومت و عقب نشینی از مرکز (فرماندهیِ کل)، به نبرد ادامه دادند و به نوشته مورّخان نظامی تا پای جان به قانون داریوش بزرگ که سرباز ایرانی را از تسلیم و تَرک ایستادگی منع کرده (قانونِ معروفِ ایستادگی و یا مرگ) وفادار ماندند. در این نبرد، واحدهای توپخانه اعزامی از اصفهان توسط نظامیان ارمنیِ اصفهانی اداره می شدند.
     ارمنستان از زمان حکومت مادهای ایران (مردم شمال غربی و غرب ـ آذری ها، کُردها و لُرها به پایتختی شهر همدان) و پیش از کوروش بزرگ همواره متحد و یا وابسته به ایران بود و ایران بارها برسر آن با رومیان جنگید. از دست رفتن ایروان در نبرد اکتبر 1827 شکست بزرگی برای ایران بود و همچنین برای ایروانی ها که هزاران تَن از آنان به داخله ایران مهاجرت کردند.
     از دوران صفویه تا امضای سازشنامه ترکمن چای، در هر جنگی با عثمانی، ایران برای حفظ ایروان در کنار خود، حاضر به هرگونه گذشت ـ حتی از دست دادن بغداد می شد. در دو ـ سه دهه اخیر و پس از فروپاشی شوروی، دولت ایران مناسبات بسیار نزدیک با جمهوری مستقل ارمنستان برقرار کرده است که اینک به مراتب کوچکتر از ارمنستان پیشین است که تا دریاچه وان امتداد داشت. دشمنی و فشار عثمانی به ارمنیان و کشتار 1915 که از اپریل این سال آغاز شد و در کتاب های تاریخ به آن، عنوانArmenian Genocide داده اند باعث پراکنده شدن آنان در سراسر جهان شده است و کالیفرنیا اینک یک اقلیت پُرجمعیت اَرمنی دارد. در جریان این رویداد که عمدتا اَرمنیانِ داخل قلمرو عثمانی را در بر گرفته بود، بسیاری از این ارمنیان به شهر ایروان فرار کرده و مقیم قلمرو روسیه شده بودند. طبق برخی نوشته ها، نام ایروان (یروان) از اسم یرواند ششم پادشاه باستانی ارمنستان گرفته شده است. ارمنستان نخستین سرزمینی است که مسیحیت را دین خود اعلام کرده است. بسیاری از مقامات و ازجمله یک رئیس جماهیریه شوروی از ارمنیان بودند و اینک هم وزیر امور خارجه روسیه و همچنین رئیس سرویس های خبری این کشور.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved