روزنامک: زمانی که علی امینی از عقاید پروفسور وبلن برای قانع کردن شاه به برنامه اصلاحات استفاده کرد
9 مرداد 1396 - 31 ژوئيه 2017

زمانی که علی امینی از عقاید پروفسور وبلن برای قانع کردن شاه به برنامه اصلاحات استفاده کرد

دکتر علی امینی نخست وزیر وقت در اَمُرداد ماه 1340 (آگوست 1961) در یک سخنرانی 41 دقیقه ای گفت که برای آماده ساختن زمینه برای اجرای اصلاحات، شاه را با تشریح عقاید پروفسور «وبلن» و فرضیه پردازان دیگر قانع کرده است که اگر دست فئودال ها، سوداگران و خواص از تصمیم گیری ها و اِعمال نفوذ در انتصابات و انشاء قوانین کوتاه نشود، ایران با انقلاب رو به رو خواهد شد ـ انقلابی خونین. ایرانیان، همه، با آیات قرآن آشنا هستند و برای مدتی طولانی اجحاف، بی انصافی و ... یک طبقهِ کم شمار جامعه را تحمل نخواهند کرد.
    اینک نگاهی به باورهای «وبلن»:
    پرفسور تورشتاين وبلن Thorstein Veblen (1857 ـ 1929) صاحب فرضيه هاي متعدد در جامعه شناسي و اقتصاد ازجمله فرضيه «
    The Theory of Leisure Class به مفهوم طبقه اي که مي نشيند و بدون اينکه در اندیشه منافع و پیشرفت کشور و رفاه مردم باشد، تصميم مي گيرد که چگونه با کاغذ بازي، نفوذ در مقامات و سوداگري و بالا و پايين بردن قيمت ها از طريق کم کردن و زيادکردن مصنوعي زمينه کالا در بازار سود ببرد و به عبارتي دیگر؛ طبقه آسوده ـ طبقه اي که زحمت توليد به خود راه نمي دهد ولي سود توليد را مي برَد.
     دكتر وبلن به دليل در پيش گرفتن روش و رفتاري ناهماهنگ با وضعيت روز و اصطلاحا بازار آزاد، پس از چند سال تدريس در هر يك از دو دانشگاه معروف آمريكا؛ شيكاگو و ستنفورد، به بهانه اي کنار گذارده شد. وي سپس با همفكرانش «مدرسه نو براي تحقيقات اجتماعي» را در نيويورك تاسيس كرد كه يك دانشگاه بشمار مي رود. وی مخالف لوکس گرایی و حتی خدمات لوکس و پرهزینه اصطلاحا Conspicuous Consumption بود که فاصله طبقات جامعه را افزایش می دهد.
     دكتر وبلن با نفوذ کمپاني ها و سوداگران بزرگ در تصميم گيري های دولت ها که در شکل دادن به جامعه و حتی فرهنگ توده ها تأثیرگذار است مخالفت کرده و نوشته است که این تصمیمات دولتی و انشاء قوانین براي جامعه مسئله ساز و عامل گراني، بيکاري، فقر و مَسکنت طبقه زحمتکش است و ... و نبايد اين کمپاني دارها و سوداگران ازجمله بانکداران به جايي برسند که دولت ها نماينده آنها باشند که سرانجام به طغیان عمومی منجر خواهد شد. دولت نماینده توده ها است، نه شماری کم ـ آزمند، خودخواه و سوداگر. وای به روزی که رسانه ها در کنترل این افراد و دلالانشان در بورس ها، بانک ها و بیمه ها افتد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved