روزنامک: خاطره ای از ناشر روزنامک: کار واردات پوشاک و وزارت با هم! ـ خاطره مشاجره سوسلوف با برژنف و مرگ او ـ درسی که می توان از این ماجرا گرفت
26 خرداد 1396 - 16 ژوئن 2017

خاطره ای از ناشر روزنامک: کار واردات پوشاک و وزارت با هم! ـ خاطره مشاجره سوسلوف با برژنف و مرگ او ـ درسی که می توان از این ماجرا گرفت

یک گزارش اردیبهشت ماه 1396 برخی از رسانه های تهران حکایت از آن داشت که یک وزیر کابینه حجت الاسلام حسن روحانی ضمن کار وزارت، با کمک دختر خود به کار واردات پوشاک ادامه داده بود و مقداري از این پوشاک در خانه ییلاقی او در لواسان به دست ماموران پلیس افتاده است.
    خواندن این گزارش که مورد تفسیر قرارگرفته و دنبال شده است مرا به یاد مشاجره سوسلوف با برژنف انداخت که به مرگ سوسلوف انجامید. خواندن ماجرا آموزنده و جالب است:
    "ميخائيل سوسلوف ايدئولوژيست حزب كمونيست حاكم بر جماهيريه شوروي 25 ژانويه سال 1982 در 76 سالگي و در جريان يك مشاجره لفظي با برژنف رهبر وقت اين جماهيريه سوسياليستي در كرملين، دچار حمله قلبي شد و چند ساعت بعد در 80 سالگي درگذشت. وي كه در وفاداريش به سوسیالیسم و شورايي اداره شدن كشور و مناطق ترديد نبود پس از آن كه شنيد «گالينا» دختر برژنف در قاچاق الماس دست دارد به عنوان عضو ارشد كميته مركزي حزب حاكم (حزب كمونيست) و عضو شوراي عالي شوروي به ديدار برژنف شتافت و در اين زمينه به او اعتراض كرد و ميان طرفين مشاجره درگرفت كه به حمله قلبي سوسلوف منجر شد.
    مورخان مرگ ناگهاني سوسلوف را از عوامل تسريع فروپاشي شوروي نوشته اند، زيرا كه وي با تَني چند وفادار سوسیالیسم، پاسدار و نگهبان آن نظام بودند. سوسلوف ـ كارشناس و مدرّس «اقتصاد و جامعه سوسياليستي» ـ از پذيرفتن مقام دولتي خودداري كرده و از هرگونه تجملات و تشريفات و نيز مزاياي رفاهي بيش از حد يك فرد معمولي دوري جسته بود. وي باورداشت كه هر نظام ايدئولوژيك (حكومت عقيدتي) بايد از ميان معتقدان وفادار به آن و آگاه از جزئيات، گروهي نگهبان و پاسدار داشته باشد تا خلل ناپذير بماند. او جز تدريس و نظارت حزبي كار ديگري را نمي پذيرفت.
    سوسلوف در انتخاب مقامات دولتي و فرماندهان ارتش به گزينش سخت ايدئولوژيك معتقد بود و مي گفت كه اگر حتي يك مقام دولتي و فرمانده نظامي قلبا و با تمام وجود به سوسياليسم وفادار نباشد به منزله شكاف در بدنه است و بي دوامي و شكست قطعي خواهد بود.
    سوسلوف يك بار هم حزب كمونيست شوروي را از كساني كه صرفا براي احراز مقام و سوء استفاده، خود را در ميان كمونيستها جا زده بودند تصفيه كرده بود. وي با ورود افراد به عضويت حزب، بدون طي يك دوره آزمايشي و گذرانيدن امتحان گزينش شديدا مخالف بود.
    سوسلوف عقيده داشت كه به موازات تقويت بنيه نظامي، به اقتصاد كشور و رفاه مردم هم بايد توجه شود كه پس از پيروزي هاي فضايي شوروي در اواخر دهه 1950، ديگر به اين توصيه او توجه زياد نمي شد.
    تاسيس شاخه جوانان حزب كمونيست در روستاها و راههاي مبارزه با تنبلي در كارگاهها و کثرت کارگر بيش از نياز در کارخانه ها از ابتكارهاي سوسلوف بود. به باور او، هرگونه انحراف از شعارهای انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 مآلا به شكست نظام مي انجامد. وی تاکید بر دریافت و رسیدگی فوری به پیشنهادها، نظرها، انتقادها و شنیدن ناله ها داشت تا در افراد ایجاد عقده نشود و عصیان روی ندهد. سوسلوف که ضعف ژورنالیسم شوروی را برای بقای این نظام خطرناک می دانست تا آخرین روز حیات موفق به بهبود آن نشد که پس از فروپاشی نیز ادامه دارد. وی که اواخر عُمر متوجه از ميان رفتن انگيزه در مردم و فرار از كار و پيشرفت و نیز برنامه بلوک رقیب به تجزیه جماهیر شوروی شده بود پیشهاد کرده بود که جمهوری های ساختگی 15 گانه که برجای امپراتوری روسیه نشسته بودند به شکل یک فدراسیون (همانند آمریکا) در آیند و اقمار شوروی (کشورهای اروپای شرقی) با مسکو یک کنفدراسیون تشکیل دهند (همانند کانادا) و دوستان مسکو در هر گوشه از جهان عضو وابسته به این کنفدراسیون باشند که قدرتی دائمی و ناشکننده شود که موفق به قبولاندن آن به برژنف نشد. طرح دیگر او، قراردادن ارتش به عنوان پاسدار قانون اساسی بود که به جایی نرسید.
    به باور مورخان، اگر این دو طرح و دست کم طرح دوم عملی شده بود شوروی فروپاشی نمی کرد.".
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved