روزنامک: نظرات دو آیت الله درباره مقام دولتی منعکس در شماره 14 خرداد 1358 روزنامه اطلاعات که از آن سال همچنان مورد بحث بوده است
24 خرداد 1396 - 14 ژوئن 2017

نظرات دو آیت الله درباره مقام دولتی منعکس در شماره 14 خرداد 1358 روزنامه اطلاعات که از آن سال همچنان مورد بحث بوده است

صفحه اول شماره 14 خرداد 1358 روزنامه اطلاعات (4 ماه پس از انقلاب) حاوی نظرات دو آیت الله در زیر کپی شده است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد. متن اظهارات را می توان در آرشیو این روزنامه، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران و کتابخانه کنگره آمریکا (بخش کتاب ها و نشریات فارسی) و نیزCDشماره های آن سال این روزنامه و دوره های مجلّد آن که در فروشگاههای مشخّص عرضه شده است به دست آورد و خواند:
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved