روزنامک: روز تاسيس بزرگترين کتابخانه دنياي باستان و نخستين کتابخانه عمومي ـ پژوهشي جهان در گُندي شاپور (خوزستان) در سال 250 ميلادي
24 خرداد 1396 - 14 ژوئن 2017

روز تاسيس بزرگترين کتابخانه دنياي باستان و نخستين کتابخانه عمومي ـ پژوهشي جهان در گُندي شاپور (خوزستان) در سال 250 ميلادي

يازدهم ژوئن سال 250 ميلادي (21 خرداد) كتابخانه گُندي شاپور (جُندي شاپور در خوزستان) كه بزرگترين كتابخانه دنياي باستان و نخستين کتابخانه عمومي ـ پژوهشي جهان بشمار آورده شده است آغاز بكار كرد ولي تکميل آن تا اپريل 252 ميلادي ادامه داشت. دانشگاهي كه در همين محل و به همين نام داير شده بود نيز بزرگترين مركز آموزش و پژوهش پزشكي، فلسفه (حكمت) و ادبيات دنياي قديم خوانده شده است. در اين دانشگاه استادان ايراني، هندي، يوناني و رومي تدريس مي كردند. بايد دانست كه نخستين كتابخانه جهان مركب از آجرك نبشته (تابلِت) در سال 630 پيش از ميلاد توسط آشوربانيپال در شهر نينوا (شمال بين النهرين) تاسيس شده بود.
     دانشگاه جُندي شاپور بود كه عددنويسي هندي (سانسكريت) را به دليل آسان بودن بكارگيري، متداول كرد كه بعدا ايرانيان آن را در جهان اسلام رايج ساختند و به تدريج به اروپا منتقل و جاي عددنويسي لاتين را گرفت و چون اروپاييان آن را از اعراب مستقر در اسپانيا فرا گرفته بودند به نام «عربيك نومرال» بين المللي شده و همين است كه امروز در سراسر جهان متداول است و از چپ به راست نوشته مي شود. در غرب، به مرور زمان شكل اعداد اندكي فرق كرده است.
     برزويه دانشمند پزشكي عهد ساسانيان از دانش آموختگان دانشگاه گُندي شاپور بود و در همانجا تدريس مي كرد.
     گفته اند كه در آن دانشگاه در آن زمان حتي عمل پيوند اعضاي بدن (دست و پا و انگشتان) انجام مي گرفت.
     بايد بدانيم كه ابتكار روش مديريت علمي، پُستخانه، نظم و نسق كشاورزي و انتقال بين المللي نهال و بذر، اصلاح نژاد دامها و حيوانات اهلي، برخي از روشهاي هنري و معماري، رده بندي در ارتش و سلسله مراتب نظامي، اقتصاد علمي و ... از ايرانيان بوده است.
     شهر جُندي شاپور در سال 642 ميلادي در جريان حمله عرب به ايران به دست ابوموسي اَشعري افتاد. حدود دو قرن بعد، يعقوب ليث صفّار قهرمان ملّي ايرانيان اين شهر را آزاد كرد و در همانجا (14 كيلومتري جنوب شرقي دزفول) درگذشت و مدفون شده است.
    
مجسمه یعقوب در دزفول
مجسمه یعقوب در دزفول
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved