روزنامک: جریان ملّی شدن بانک های غیردولتی در ایران در خرداد 1958 از طريق مروری بر تیترهای روزنامه اطلاعات و 6 ماه بعد تثبیت آن با اصل 44 قانون اساسی، ولي ...
24 خرداد 1396 - 14 ژوئن 2017

جریان ملّی شدن بانک های غیردولتی در ایران در خرداد 1958 از طريق مروری بر تیترهای روزنامه اطلاعات و 6 ماه بعد تثبیت آن با اصل 44 قانون اساسی، ولي ...

«ملی شدن بانکها در جمهوری اسلامی ایران» از خبرهای صفحه اول نیمه دوم خردادماه 1358 (ژوئن 1979) تهران بود. کپی این اخبار از پنج شماره روزنامه اطلاعات و قراردادن این مطالب در کنار هم بهتر از هر نوشته، این اقدام چشمگیر را منعکس می کند و مورخان به استناد این اخبار می توانند هر وقت که بخواهند قضیه را دنبال کنند و تاریخچه این تحول و تغییرات بعدی با ریشه یابی ها و نتایج را بنویسند. این بانک ها طبق مصوّبه شورای انقلاب ملّی شدند و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره ملّی بودن بانک و بیمه و ... در این کشوراست که این اصل شش ماه بعد پس از تصویب مجلس خبرگان، در رفراندم قانون اساسی به تأیید ملّت رسید. این مجموعه در زیر آمده است:
    

    روزنامه اطلاعات در شماره 19 خرداد 1358 خود (صفحه اول) خبر از ملی شدن 24 بانک غیر دولتی و مختلط می دهد و لگو آنهارا با علامت «ضربدر» انحلال بر تیتر صفحه اول اضافه کرده است. این روزنامه در همین شماره خود در صفحه پنجم (صفحه نظرها و اندیشه ها) تیتری شش ستونی دارد که «جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانکها و کارخانه ها تحقق نخواهد یافت». در بالای صفحه اول شماره 20 خرداد روزنامه اطلاعات این تیتر به چشم می خورد: پشتیبانی وسیع احزاب و سازمانها از ملی شدن بانکها. در صفحه 4 همین شماره مقاله ای از «مهدی بهشتی پور» اقتصادی نویس قدیمی و مجری ساخت کوی نویسندگان برای 122 نویسنده در شهرآرا با عکس او چاپ شده است با این تیتر: بانکهای خصوصی پوششی برای غارتگری سرمایه داران و صرّافان بین المللی. روزنامه اطلاعات در صفحه اول شماره 21 خرداد سال 1358 خود خبر از باز شدن بانکهای ملی شده داده و تیتر زده است: به دنبال چهار روز تعطیل، بانکهای ملی شده کار خودرا از سرگرفتند.
     _ _ _ _ _
     پس از چند دهه که از تصویب قانون اساسی گذشت، تأسیس بانک غیردولتی از سر گرفته شد و برخی از آنها با دهها و صدها شعبه که از 1394 به تدریج گزارش از مسائل بانکی انتشار یافته است. برخی از اقتصاددانان راه حل را ادغام این بانک ها و کاهش شعب به دست داده اند و پاره ای دیگر؛ بازگشت به اصل 44. «تاریخ» نشان داده است که ورشکستگی یک بانک و حتی انتشار شایعات در این زمینه، برای کشور مربوط مسئله ساز شده و باعث نگرانی اتباع. نمونه اش وضعیت بانکها در دهه 1930 در آمریکا که از 1929 آغاز شده بود. بانک های مرکزی کشورها که تحت شرایطی مجوّز تأسیس بانک غیردولتی و بانک وابسته به مؤسسات دولتی را صادر می کنند حساب های افراد در این بانک ها را تضمین می کنند و بر وضعیت و عملکرد بانک ها دقیقا نظارت دارند و پیش از نزدیک شدن خطر، هشدار می دهند تا اقدام شود.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved