روزنامک: نوشیروان کیهانی زاده گام به شصتمین سال روزنامه نگاری خود گذارد ـ نگاهی کوتاه به این تجربه 60 ساله
9 شهريور 1395 - 30 اوت 2016

نوشیروان کیهانی زاده گام به شصتمین سال روزنامه نگاری خود گذارد ـ نگاهی کوتاه به این تجربه 60 ساله

دبیرخانه تاریخ آنلاین برای ایرانیان ـ یکم شهریورماه 1395 (22 آگوست 1956) نوشیروان کیهانی زاده ناشر مجله روزنامک و مؤلف تاریخ آنلاین برای ایرانیان که بزرگترین آنلاین به زبان فارسی به روش کرونیکل ژورنالیستی نگاری است، گام به شصتمین سال روزنامه گاری خود گذارد که یکم شهریور 1335(سپتامبر 1956) و 5 ماه مانده به 20 ساله شدن، پس از گذراندن «نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران» آن را از خبرنگاری میز اقتصادی روزنامه اطلاعات آغاز کرده است. 11 سال از 24 سال کار او در روزنامه اطلاعات، پوشش حوادث شهر تهران و رسیدگی های قضایی بود. او سال ها دبیر میز فرهنگی ـ آموزشی و نویسنده فیچر و نظر، دبیر اخبار بین الملل این روزنامه تا معاونت سردبیر آن بود و در این روزنامه قدیمی ایران، ستونِ تفسیر و ستونِ «امروز در تاریخ» داشت.
     کیهانی زاده به موازات کار در روزنامه اطلاعات، از آنجا که دلبستگی ویژه به ژورنالیسم دارد و یک لحظه نمی تواند آن را تَرک کند، در خبرگزاری پارس (آژانس ملّی و 82 ساله ایران) دبیر و مفسر اخبار بین الملل، یکی از سردبیران اخبار رادیو سراسری ایران و بیش از 7 سال سردبیر اخبار رادیوتلویزیون ملّی بود. ایجاد «برنامه رادیویی در گوشه و کنار شهر» در نیمه اول دهه 1340، «امروز در تاریخ» برای تلویزیون ملّی از بهمن 1350 و در چارچوب اخبار رادیو، بخشی با هدف آموزش عمومی و ارتقاء سطح معلومات در توضیح کامل هر «رویداد مهم روز» و ... از ابتکارهای او بشمار می روند.
     کیهانی زاده همچنین 22 سال مدرّس تاریخ بود و یک کتاب درسی تاریخ برای دبیرستان های شبانه دولتی تألیف کرد. وی دو دوره 4 ساله هم عضو انتخابی شورای آموزش و پرورش تهران بود و در انتخابات دور دوم (مهرماه 1351) با 456 هزار و 751 رای. عضویت در این شورا رایگان بود و حق الزحمه ای در کار نبود. بپاس این خدمات، در دهه 1350 نام اورا بر یک دبستان در کوی وحیدیه تهران گذارده بودند.
     کیهانی زاده (دکتر در تاریخ، فوق لیسانس در روزنامه نگاری و فوق لیسانس در علوم کتاب) در دهه 1370 ستون های متعدد در روزنامه های همشهری و ایران و در دهه 1380 در همشهری، شرق و اعتماد داشت. مطالب تاریخ آنلاین و وبسایت های روزنامک، ژورنالیست نوشیروان و هیستوریَن نوشیروان او در برخی از نشریات فارسی درون مرز و برون مرز نقل شده اند.
     او با فروش خانه اش در ایران که زمین آن را در سال 1347 خریده بود، بودجه ریالی و ارزی ادامه کار «تاریخ آنلاین برای ایرانیان» را برای ده سال دیگر آماده کرده است ولی هنوز فردی واجد شرط که کار اورا پس از ازکارافتادگی و فوت دنبال کند نیافته است. این تاریخ آنلاین از احدّی ـ فرد و یا دولت ـ کمک مالی و نیز آگهی تجاری نمی پذیرد.
     مجموعه کتابِ روزنامه نگاری، روزنامه نگاران و خاطرات روزنامه نگاری او در چند جلد در دست صفحه بندی برای انتشار است و همچنین مطالب تاریخ.
     وی در نظر دارد که از نیمه سال 2017 (1396) تا پایان عُمر که به گفته خودش چندان طولانی نخواهد بود، به کشورهای مختلف مسافرت کند و تاریخ ـ جغرافیای (گذشته و جاری) این کشورها را با شرح مشاهدات خود کتاب کند که ابتکار تازه ای است زیراکه تاکنون، این قبیل کتاب ها فاقد شرح مشاهدات عینی مؤلفان بوده اند. کتاب خاطرات حادثه نویسی او که یک مجموعه داستان واقعی کوتاه خواهد بود می تواند دستمایه فیلمنامه نویسی شود و همچنین پند آموز. زندگینامه و نظرات او موکول است به آخرین سال زنده بودن وی.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved