روزنامک: دو اندرز اقتصادی در یک تیتر
9 شهريور 1395 - 30 اوت 2016

دو اندرز اقتصادی در یک تیتر

نگاهی به دوره سال های گذشته روزنامه ها، خالی از فایده نیست و در مواردی هم درس می دهد و برای فرد و گروه، سرمشق می شود و نیز سر نخ برای پژوهشگران و سوژه برای اندیشیدن. در زیر یک تیتر از شماره 12972 روزنامه اطلاعات (سال 1348) انتخاب شده است که آموزنده به نظر می رسد. ابوالقاسم خردجو مدیر عامل وقت بانک توسعه صنعتی در یک نشست بازرگانی نظر داده بود:
    1ـ برای توسعه اقتصادی، «مهارت سالم» لازم است.
    2 ـ مؤسسات اعتباردهنده باید دستگاه تحقیقاتی داشته باشند (یعنی که بدون تحقیق کافی و بررسی های لازم به فرد و مؤسسه اعتبار ندهند و نیز چگونگی هزینه اعتبار را تا به آخر زیر نظر داشته باشند.).
    کپی این تیتر:
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved