روزنامک: مظاهر عظمت و قِدمَت تمدن ایرانی و از عوامل حفظ وحدت کشور در معرض خطر فرورفتن و ریزش!
19 مرداد 1395 - 9 اوت 2016

مظاهر عظمت و قِدمَت تمدن ایرانی و از عوامل حفظ وحدت کشور در معرض خطر فرورفتن و ریزش!

در نیمهِ سال 1350 (1971 میلادی) و از یکی ـ دو ماه پیش از برگزاری مراسم 2500 ساله شدن دولت مرکزی ایران و ایجاد کشور ایران، تاریخ نگاران درباره آن به ابراز نظر پرداخته بودند و بسیاری از آنان ازجمله «وان وارد» تاریخدان بنام آمریکایی که 91 سال عُمر کرد و تا دو دهه پیش در قید حیات بود گفته بودند که بقایای تخت جمشید، نقش رستم، طاق بُستان، آپادانا و ... و دیگر آثار تمدن و فرهنگ ایران از عوامل تداوم وحدت این کشور و سدّ تجزیه بوده اند و افغانستان، شرق رود سند، شمال آمودریا (جیحون)، شرق دجله، قفقاز و ... را قدرت های جهانی وقت بویژه دولت های لندن، مسکو و استانبول (عثمانی) با توسل به جنگ و یا حیله و تزویر از پیکر ایران جدا کردند ولی در همه این قطعات، «فرهنگِ واحد» باقی مانده است.
    مشاهده تیترهای صفحات اول برخی از روزنامه تهران در دو هفته گذشته (هفته های منتهی به دهم امُرداد 1395) ازجمله روزنامه دولت (روزنامه ایران) ایجاد نگرانی کرد. روزنامه ایران با چاپ عکس نوشته بود که کارشناسان هشدار داده اند که چاههای حفرشده به صورت غیر مجاز! خطر فرونشست تخت جمشید و ... [مظاهر عظمت و قِدمَت تمدن ایرانی و به نظر مورّخان، از عوامل بقاء وحدت ایران] را دارند. کُپی تیتر و صفحه اول دو روزنامه از روزنامه های چاپ تهران در زیر به عنوان سند آمده است:
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved